PROFESJONALIZM - DOKŁADNOŚĆ - TERMINOWOŚĆ

JDK świadczy usługi księgowe dla firm działających na podstawie każdej formy opodatkowania - oferujemy wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nasze biuro świadczy kompleksowe usługi księgowe na rzecz firm działających na podstawie każdej formy opodatkowania. Oferujemy wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do klienta.

 • Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
 • Pracujemy tylko na stabilnych systemach finansowo-księgowych.
 • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Dlaczego my?

 • Naszym celem jest zminimalizowanie biurokracji w Państwa firmie, prowadzące do zwiększenia jej rentowności.
 • Dzięki współpracy z nami, każdy Klient może całkowicie poświęcić swój czas i energię na rozwój swojego przedsiębiorstwa, co prowadzi do zwiększenia jego konkurencyjności.

Nasza oferta

Nasze usługi skierowane są do wszystkich firm bez względu na formę prawną i etap rozwoju. Oferujemy:

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i zgodnie z przepisami podatkowymi,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT),
 • Sporządzanie i wysyłka do urzędu skarbowego jednolitych plików kontrolnych (JPK) w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji,
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości (w tym w formie e-sprawozdania),
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) w zakresie danych księgowych,
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym.
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja dla celów rozliczenia VAT
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja podatku VAT
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego
PŁACE I ZUS
 • Prowadzenie ewidencji osobowej oraz kartotek wynagrodzeń
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń itp.
 • Naliczanie list płac
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Rozliczenia z ZUS
 • Rozliczenia podatkowe wynagrodzeń
 • Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców, itp.
 • Wyrejestrowywanie pracowników ZUS , wysyłka deklaracji
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
Załatwiamy wszystkie sprawy związane z otwarciem działalności dla:
 • Osób fizycznych,
 • spółek cywilnych,
 • spółek osobowych,
 • spółek partnerskich,
 • spółek handlowych,
 • i inne.

Cennik

Dzięki dokładnemu rozeznaniu się w Państwa wymaganiach i potrzebach możemy oszacować nakład pracy i przygotować konkretną ofertę.

Głównymi czynnikami przy ustaleniu ceny są:
 • rodzaj ewidencji księgowej,
 • ilość dokumentów,
 • wielkość zatrudnienia,
 • działalność przedsiębiorstwa.

W celu określenia ceny usług prosimy o kontakt z naszym biurem.

Kontakt

Biuro Rachunkowe:
JDK Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 17/22
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 786 023 116
e-mail: mk@biurojdk.pl
www.biurojdk.pl

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5993243347, REGON: 38414392800000, KRS: 0000799874, Kapitał zakładowy: 10 000 zł.